Nesem vám noviny
MP3 / Real AudioNesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
[:slyšte je pilně a neomylně,:] rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
[:Jej obvinula a zavinula,:] plenčičkama.

K němuž to andělé z nebe přisli,
i také pastýři jsou se sešli.
[:Jeho vítali, jeho chválili,:] dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
[:že jest narozen, v jeslích položen,:] oznamují.
© Copyright 2002 Radio Prague
All Rights Reserved


cr@radio.cz.